Supervisionsgruppe m.h.p. autorisation

Med start i marts 2018 udbyder jeg en supervisionsgruppe for psykologer på vej mod autorisation. Supervisionen vil kunne tælle som 40 timers ekstern supervision i gruppe til autorisationsordningen.

Gruppen er åben for psykologer med arbejdsområde inden for det kliniske – det kan både være i forhold til børn, unge, voksne og familier. Der vil både være mulighed for casesupervision og for supervision i forhold til den samarbejdsmæssige og organisatoriske kontekst for arbejdet og det at arbejde som psykolog. Supervisionen og små teoretiske og metodiske oplæg vil især være informeret af tilknytningsteori og narrativ praksis, men der er højt til loftet og plads til mange perspektiver.

Deltagere: Max 5 psykologer på vej mod autorisation

Sted: Slotsgade 65A, 1. sal, 3400 Hillerød

Datoer: 10 mandage fra 9-16 med en times frokostpause: 12/3, 23/4, 14/5, 18/6, 13/8, 17/9, 8/10, 29/10, 19/11 og 10/12 

Pris: 19.000 kr.

Tilmelding: Send mail til psykolog@sarahdaniel.dk