Egenterapi / personligt udviklingsarbejde i gruppe

I 2018 udbyder jeg igen et gruppeforløb med tilknytningsfokuseret egenterapi / personligt udviklingsarbejde for psykologer. Forløbet er tidligere afholdt i samarbejde med Psykologisk Perspektiv. Gruppen mødes fire dage, i alt 24 timer, og er forhåndsgodkendt af psykoterapeutisk fagnævn. Søges også forhåndsgodkendt hos børnepsykologisk fagnævn.

Gruppen vil have fokus på det personlige i det faglige. Vi vil beskæftige os med de reaktioner, som klienters tilknytningsmønstre sætter i gang i os og med at blive bedre til at opdage og forstå, hvad der er på færde i tilknytningsdynamikker, og til at navigere konstruktivt i forhold til utrygge mønstre. Formen er en blanding af små oplæg fra mig, forskellige refleksionsøvelser og supervision, hvor vi sammen arbejder med videomateriale / lydoptagelser fra gruppemedlemmernes praksis.

Det er ikke en forudsætning, at man arbejder eksplicit med tilknytning eller at man i sit arbejde generelt er informeret af tilknytningsteori, kun at man har en interesse for at undersøge dette aspekt af, hvad der foregår i ens arbejde som psykolog.

Deltagere: Max 8 psykologer, som arbejder klinisk med voksne, børn og/eller familier

Sted: Slotsgade 65A, 1. sal, 3400 Hillerød

Datoer: 4 dage fra 9-16 med en times frokostpause: 1/6, 27/8, 1/10 og 2/11 2018.

Pris: 7.250 kr.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig online her.