Undervisning

Kurser, temadage og foredrag skræddersys til foreninger, arbejdspladser, erfagrupper og andre interesserede. Jeg har holdt mange kurser med temaer relateret til tilknytning, tilknytningsmønstre og deres relevans i behandlingssammenhænge og er dygtig til at omsætte min omfattende akademiske og forskningsmæssige viden til pointer og handlestrategier, som er brugbare i dagligdagen som menneske og som behandler.

Jeg har mange års undervisningserfaring fra min ansættelse på Københavns Universitet og betydelig erfaring med at formidle til psykologer, behandlingspersonale og mennesker helt generelt. Som underviser er jeg optaget af at inspirere, facilitere frugtbare refleksionsrum og skabe dialog mellem teori og praksis.

Jeg underviser på specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi for voksne – læs mere her.

Eksempler på grupper, jeg har holdt oplæg eller kurser for:

 • Psykologer i Kreds Vejle
 • Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi
 • Psykologer i Kreds Vestsjælland
 • Behandlingspersonale på Roskilde Universitetshospital
 • Psykologer i Kreds Sønderjylland
 • Psykologer i Kreds København
 • Psykologer i Kreds Ringkøbing
 • Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi, Stolpegård
 • Psykologhuset for Børn og Unge, Københavns Kommune
 • Personale ved Onkologisk Afsnit, Roskilde Sygehus
 • Psykologer i Misbrugspsykologisk Selskab
 • Center for Familiepleje, Københavns Kommune
 • Plejefamiliekonsulenter i Region Hovedstaden
 • Psykologer i Prescriba
 • Psykologcentret Israels Plads
 • Plejefamiliekonsulenter i Region Nordjylland
 • Arbejdsgruppe om kvalitativ metode, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Terapeuter i Unge & Sorg
 • Psykologer i Hospitalssektionen