Forsknings- og formidlingsmodulet

Ved Sarah I.F. Daniel og Sara K.K. Nielsen

Kurset henvender sig til psykologer på vej mod specialistgodkendelse og har fokus på forskning inden for det kliniske område, særligt behandlingsforskning. Vores mission er at formidle dette område på en måde, som er engagerende og relevant for klinisk arbejde.

Begge undervisere har betydelig erfaring med at forske i psykoterapeutisk behandling med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder. På dette kursus bruger vi vores erfaringer og trækker på eksempler fra faktiske forskningsprojekter til at give en forståelse af, hvordan forskning ser ud ”bag scenetæppet” – herunder strategiske valg og kompromiser og forskellige metoders fordele og ulemper. Herved kan deltagerne både få inspiration til måder at integrere forskning i det daglige arbejde og blive skærpet i vurderingen af forsknings kvalitet og brugbarhed.

Formål:

  • At give dig en sådan viden i forskningsmetodologi, at du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer
  • At give dig færdighed i at anvende systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne
  • At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale

Indhold og form:

Undervisningen består i en kombination af forelæsning/oplæg fra underviserne, gruppearbejde med øvelser samt mulighed for at drøfte og få feedback på egne projekter. Begge undervisere har stor formidlings- og vejledningserfaring, både fra universitetsregi og det kliniske område.

Kurset opfylder kravene til specialistuddannelsen. Den teoretiske del (18 timer) er fordelt på tre undervisningsdage fra 9-16. Godkendelse af opgave kan finde sted i forbindelse med kurset eller senere, og det er muligt at tilkøbe vejledning i tilknytning til modulet.

Imellem første undervisningsdag og de næste to dage er der mulighed for at arbejde med udformningen af det skriftlige eller mundtlige produkt, som modulet skal udmunde i. Nogle deltagere vil måske allerede have lavet noget, som opfylder kravene til produktet, og andre vil foretrække at arbejde med produktet efter afslutningen af den teoretiske del. Vi tilpasser vores undervisning fleksibelt til deltagernes behov og ønsker.

Om underviserne:

Sarah Daniel er autoriseret psykolog og PhD. Hun har i mange år været ansat på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, senest som fastansat lektor. Sarah har især har forsket i, hvordan klienters tilknytningsmønstre påvirker terapeutisk proces og udbytte. Hun arbejder nu fuld tid i egen praksis.

 

 

Sara Nielsen er autoriseret psykolog og PhD. Hun er ansat som seniorforsker på Rigshospitalet og ekstern lektor på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Sara forsker i, hvilke faktorer der prædikterer positivt udbytte af psykoterapi og har klinisk erfaring med både børn og voksne.

 

 

Pris og tilmelding:

5500 kr. pr. deltager. Vejledning kan tilkøbes for 1000 kr. pr. time.

Du kan tilmelde dig kurset her. Plads på kurset er garanteret ved betaling af depositum på 1000 kr.

Tid og sted:

Mandag den 5/11, torsdag den 6/12 og fredag den 7/12 2018. Alle dage fra 9-16 med en times frokostpause.

Afhængigt af antallet af tilmeldte afholdes kurset enten i Hillerød eller et andet sted i Københavnsområdet.

Kontakt:

Sara Kerstine Nielsen, mail: sara.nielsen@psy.ku.dk

Sarah Daniel, mail: psykolog@sarahdaniel.dk